مراجعین محترم : لطفا ابتدا مدارک خود را کامل کرده و در تاریخ و روز گرفته شده مراجعه فرمایید در غیر اینصورت در صورت ناقص بودن مدارک ملزم به گرفتن دوباره نوبت در هفته ی بعدی خواهید بود.

امكان رزرو نوبت از ساعت ٨ صبح تا ٢٤ روز جمعه مي باشد.